Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Cipísková
Mateřská škola Cipísková

V naší Mateřské škole považujeme za důležité, aby se děti učily následovat sebe, své zájmy, své potřeby a svůj vnitřní svět. Podporujeme jejich talenty a dary, objevujeme to v čem vynikají.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Platby

Úplata za školní rok 2023/2024 je 600,-Kč/měsíčně , platbu prosím uhraďte nejpozději do 15.dne v měsíci na č.u. 107-5407740257/0100.

Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

Vyúčtovaní plateb za stravné ZŠ Hořátev paní Lenka Hubáčková, telefon 603 873 895.

Stravné se hradí měsíc předem ve výši 900,-  Kč

Číslo účtu jídelna: 505584339/0800.

nahoru